NordicJap

Nordisk-Japansk Design & Stil

‘NordicJap’ er udforskningen af de designmæssige grænseflader mellem japansk og nordisk designkultur og stil.

På bloggen vil jeg beskrive forskellige relaterede trends og kulturelle symboler med relation til den japanske og nordiske (danske) designkultur. Jeg vil desuden kuratere designprodukter, der harmonerer ind i en grafisk og japanskinspireret New Nordic-stil – den stil jeg har givet navnet; ‘NordicJap’.

Mit navn er Anne Louise Stargate. Jeg har en designfaglig baggrund som kandidat i Designstudier og bachelor i Designkultur og Økonomi, samt som selvstændig Grafisk Designer. Jeg er specialist i grafisk design og udvikling af brandidentiteter og brandsignaturer. Læs mere på: Stargate BrandDesign >


Nordic-Japanese Design & Style

‘NordicJap’ is the exploration of the design interfaces between Japanese and Nordic design culture and style.

On this blog, I will describe various related trends and cultural symbols related to the Japanese and Nordic (Danish) design culture. I also want to curate design products that harmonize with a graphic and Japanese-inspired New Nordic style – the style I have given the name; ‘NordicJap’.

My name is Anne Louise Stargate and I live in Denmark, by the sea on the island ‘Fyn’. I have a danish design professional background as Master of Arts in Design Studies, with a BA in Design Culture and Economics from SDU, University of Southern Denmark. I’m an independent Graphic Designer specialized in graphic design and the development of brand identities/brand signatures. Read more at: Stargate BrandDesign >

Japanese and English readers: Please translate the articles by using the ‘Translate’ function, at the bottom of this website.