NordicJap

Nordisk-Japansk Design & Stil

‘NordicJap’ er udforskningen af de designmæssige grænseflader mellem japansk og nordisk designkultur og stil.

På bloggen vil jeg beskrive forskellige relaterede trends og kulturelle symboler med relation til den japanske og nordiske (danske) designkultur. Jeg vil desuden kuratere designprodukter, der harmonerer ind i en grafisk og japanskinspireret New Nordic-stil – den stil jeg har givet navnet; ‘NordicJap’.

Mit navn er Anne Louise Stargate. Jeg har en designfaglig baggrund som kandidat i Design Studier, som bachelor i Designkultur og Økonomi (Mode) fra SDU i Kolding, samt som selvstændig grafisk designer. Jeg er specialist i design og udvikling af brandsignaturer og brandstrategier og er indehaver af Stargate Designbureau >


Nordic-Japanese Design & Style

‘NordicJap’ is the exploration of the design interfaces between Japanese and Nordic design culture and style.

On this blog, I will describe various related trends and cultural symbols related to the Japanese and Nordic (Danish) design culture. I also want to curate design products that harmonize with a graphic and Japanese-inspired New Nordic style – the style I have given the name; ‘NordicJap’.

My name is Anne Louise Stargate and I live in Denmark by the sea on the island ‘Fyn’, in the town ‘Svendborg’. I have a danish design professional background as Master of Arts in Design Studies and Bachelor of Arts in Design Culture and Economic (Fashion) from SDU University of Denmark, as well as my background as an independent graphic designer. I’m specialized in design and development of brand signatures and brand strategies and am the owner of Stargate Designbureau >

Japanese and english readers: Please translate the articles by using the ‘Translate’ function, at the bottom of this website.